19 oktober 2017

Masterclass: Vermijden van Onverwachte Werkgeverslasten

Recente nieuwe wetgeving zoals de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de Wet Pensioencommunicatie en de herziene Ziektewet hebben ervoor gezorgd dat werkgevers nog nauwkeuriger moeten opereren als het om personeel gaat. Enkele voorbeelden: een arbeidsovereenkomst voor zes maanden met een proeftijd erin? De proeftijd is niet rechtsgeldig. Ontslaat u de medewerker in de proeftijd dan kunt u waarschijnlijk zes maanden salaris betalen. Precies twee jaar een medewerker op...

Lees verderAanmelden

23 juni 2017

VOLGEBOEKT Workshop: Bedrijfstakpensioenfonds

Verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds: voorkom dubbele premielasten! Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming. Bestaat er voor uw onderneming een bedrijfstakpensioenfonds (hierna: bpf), dan bent u verplicht hieraan deel te nemen en de pensioenen van uw werknemers hierbij onder te brengen. Helaas komt het in de praktijk regelmatig voor dat werkgevers zich hier niet...

Lees verderAanmelden

6 april 2017

GESLOTEN Actuele ontwikkelingen op het gebied van verzuim en pensioen

Voorlichtingsbijeenkomst op 6 april 2017 ‘Actuele ontwikkelingen op het gebied van verzuim en pensioen’ Tijdens deze bijeenkomst zal dieper worden ingegaan op de actualiteiten op het gebied van verzuim en pensioen waarna u weer helemaal op de hoogte bent van alle recente en komende wetswijzigingen. De onderwerpen die besproken zullen worden zijn: Plannen met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte; Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017;...

Lees verderAanmelden

22 februari 2017

GESLOTEN Doel en nut Pensioen in Eigen Beheer

De Van Eekhout Groep nodigt u van harte uit op onze workshop d.d. 22 februari 2017  Doel en nut Pensioen in Eigen Beheer Korte historie PEB & Stand van zaken Wetsvoorstel 2017: waar staan we? Mogelijke opties: handelingsperspectief? Financiële oudedagsplanning De Oudedagsverplichting (ODV) Gevolgen overlijden voor- en na ingangsdatum ODV Programma 15.15 – 15:30 Ontvangst 15:30 – 17:00 Presentatie 17:00 – 17:30 Gelegenheid tot het stellen van vragen. Sprekers:...

Lees verderAanmelden

14 februari 2017

GESLOTEN Uitfasering pensioen in eigen beheer

Kooijman Autar Notarissen, Veugelers Advocatuur en de Van Eekhout Groep nodigen u van harte uit op onze workshop Doel en nut Pensioen in Eigen Beheer (Van Eekhout Groep) Korte historie PEB & Stand van zaken Wetsvoorstel 2017: waar staan we? Mogelijke opties: handelingsperspectief? Financiële oudedagsplanning De Oudedagsverplichting (ODV) Gevolgen overlijden voor- en na ingangsdatum ODV De (ex-) partner en passende compensatie (Veugelers Advocatuur) Wie kwalificeert als partner? De...

Lees verderAanmelden

28 oktober 2016

GESLOTEN “De verplichtingen uit de Wet Pensioencommunicatie en Pensioen 1-2-3”

Vanaf 1 juli 2016 is Pensioen 1-2-3  voor u als werkgever van kracht. Dit is niet vrijblijvend, er zijn wettelijke regels opgesteld die uitgevoerd moeten gaan worden en waar u dus rekening mee zult moeten gaan houden. U heeft als werkgever de spilfunctie in het pensioen-bewust maken en houden van uw werknemers. Niet alleen bij in dienst treden maar ook bij life-events zoals scheiding, overlijden, uit dienst gaan...

Lees verderAanmelden