Van Pensioenakkoord naar Pensioenwetgeving
Beschikbare Premieregeling

Waarom nu al actie ondernemen? Allereerst is het van belang de tijd te nemen om de juiste afwegingen te maken en zo tot een nieuwe pensioenregeling te komen. Bedenk bijvoorbeeld welke plek de pensioenregeling in neemt binnen uw arbeidsvoorwaardenpakket. Wist u dat u met pensioen als HR-tool invloed kunt uitoefenen op: in- en uitstroom van […]

READ MORE..

Van Pensioenakkoord naar Pensioenwetgeving
De Middelloonregeling

Waarom nu al actie ondernemen? Allereerst is het van belang de tijd te nemen om de juiste afwegingen te maken en zo tot een nieuwe pensioenregeling te komen. Bedenk bijvoorbeeld welke plek de pensioenregeling in neemt binnen uw arbeidsvoorwaardenpakket. Wist u dat u met pensioen als HR-tool invloed kunt uitoefenen op: in- en uitstroom van […]

READ MORE..

Bedrijfstak Pensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties – Deel 2

In mijn vorige blog ben ik in gegaan op de mogelijkheden om op basis van artikel 2 vrijstelling/dispensatie aan te vragen. In dit blog zal ik de mogelijke vrijstellings- of dispensatiegronden op basis van Artikel 3 & 4 bespreken. Groepsvorming! De onderneming is deel gaan uitmaken van een groep. Dit komt in de praktijk nog […]

READ MORE..

Bedrijfstakpensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties

Wij hebben vaak te maken met ondernemingen die onze hulp zoeken, bij het bepalen, of zij al dan niet onder een verplicht gesteld bedrijfstak pensioenfonds vallen. Moet ik altijd aansluiten? of zijn er mogelijkheden om een vrijstelling of dispensatie aan te vragen? Alle mogelijke vrijstelling zij terug te vinden op Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf […]

READ MORE..