• nl

Pensioen consultancy

Verplichtstelling BPF
  • Pensioen consultancy

Verplichtstelling BPF

Verplichtstelling BPF? Valt uw onderneming daar nu wel of niet onder? Op dit moment zijn er ruim 60 verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’en) actief...

Doorbeleggen
  • Pensioen consultancy

Doorbeleggen

De lage rentestand veroorzaakt kopzorgen bij spaarders en pensioengenieters. De werknemer die de pensioendatum nadert, kan recht hebben op een aardig kapitaal...