Pensioenmanagement en -communicatie van deze tijd voor werkgevers

 

Pensioenmanagement
Wij adviseren bedrijven en ondernemingen op het gebied van collectieve en individuele pensioenregelingen, onderzoeken nieuwe mogelijkheden en anticiperen op nieuwe wetgevingen. Het team vergelijkt bestaande pensioenregelingen en ontwerpt nieuwe regelingen met behulp van geavanceerde adviestools. Kosten per werknemer, risico’s en opbrengsten worden inzichtelijk.

Pensioencommunicatie
Pensioencommunicatie is een hot item. Per 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Werknemers en gepensioneerden moeten eenvoudig inzicht krijgen in hun pensioensituatie. Hoe communiceert u in duidelijke taal over pensioen naar uw personeel? Wij helpen u daarbij met heldere presentaties en persoonlijke pensioengesprekken, zonder vaktaal en in gewoon Nederlands.

Speciaal voor pensioen- en arbeidsvoorwaardencommunicatie hebben wij een online portal ter beschikking die werkgevers ter beschikking kunnen stellen aan hun medewerkers.

Actuarieel advies

Van Eekhout & Koch beschikt over een eigen actuarieel specialist. Een extra dimensie in de dienstverlening dat zorgt voor een actuarieel inzicht en evenwicht in uitgaven, beleggingen en voorzieningen binnen bestaande en nieuw te ontwikkelen pensioenregelingen voor onze relaties.

Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF) Advies

Vaak worden bedrijven benaderd door pensioenfondsen met de mededeling dat zij moeten toetreden tot het betreffende fonds. Dit kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en onderzoeken of het fonds gelijk heeft of niet en of er eventuele dispensaties mogelijk zijn. De ervaring leert dat dit in veel gevallen niet klopt. Hierdoor kunnen wij veel geld voor u besparen.

Adviseurs

Als eindverantwoordelijke of als accountant/adviseur heeft u te maken met de complexe materie van pensioenen en de constant wijzigende omstandigheden. Wetgeving, economische ontwikkelingen en de bedrijfsmatige situatie van u of uw klanten zijn factoren die het pensioenbeleid beïnvloeden. Inzicht in consequenties op gebied van kosten en te bereiken pensioen zijn essentieel voor zorgvuldige keuzes bij de invulling van de pensioenregeling en het verzekeringscontract. Een efficiënte werkwijze en een goede en tijdige communicatie hierover is essentieel.

Ondernemingsraden

Als ondernemingsraad heeft u de verantwoordelijkheid om namens de medewerkers mee te beslissen over de pensioenregeling van het bedrijf. Deze verantwoordelijkheid is prettig, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. U kunt hierbij denken aan de gevolgen van wetswijziging op de regelingen, wijzigingen van de regeling zelf etcetera. Wij kunnen u hierbij actief ondersteunen.