Human Resource Management (HRM)

Personeelszaken

Human Resource Management is een vakgebied dat in een zeer hoog tempo verandert. Human Resource Management (HRM) wordt ook aangeduid als Personeelszaken. Enkele voorbeelden. De werving van personeel gebeurt nu via internet, gedrukte advertenties zijn hierop hoogstens nog een aanvulling.
De passieve personeelsadvertentie heeft plaatsgemaakt voor een actieve benadering, vooral via social media. De wet Werk en Zekerheid heeft in 2015 het ontslagrecht en het omgaan met flexibele arbeidsrelaties volledig op z’n kop gezet. Het standaard beoordelingsgesprek aan het eind van jaar heeft z’n langste tijd gehad. Evenals het papieren personeelsdossier. Omgaan met de zelfbewuste en eigenzinnige “Generatie Y” vereist een nieuwe manier van denken en handelen.
Bij coaching wordt niet meer gefocust op de aanpak van het probleem maar op het zo snel mogelijk boeken van progressie en komen tot een werkbare oplossing. In deze dynamische omgeving biedt Van Eekhout Groep HRM ondersteuning bij de volgende HRM-vakgebieden:

Werving en selectie

Een belangrijk aspect van werving en selectie is het goed in kaart brengen van alle voor de betreffende vacature beschikbare kandidaten zodat daar de beste uitgehaald kan worden. En vervolgens het echt doorgronden van de kandidaten. Van Eekhout Groep HRM is een van de beste Nederlandse werving- en selectiebureaus voor middelbaar en hoger technisch en financieel personeel. We hanteren meerdere tariefstructuren voor werving en selectie, variërend van No Cure No Pay tot Payrolling of Uurtarief.

Ondersteuning bij ontslag van medewerkers

De Nederlandse wetgeving over dit onderwerp heeft zeer kostbare gevolgen indien men zich er niet strikt aan houdt. Ook het verband met de Nederlandse sociale verzekeringen (werkloosheidsuitkeringen) maakt zorgvuldig handelen noodzakelijk.

Opzetten van personeelssystemen

Van Eekhout Groep kan personeelssystemen opzetten voor o.a. arbeidsovereenkomsten, salarissen (marktconform, indexering, jaarlijkse verhogingen op basis van prestatie), functiebeschrijvingen, beoordelingen, prestatiemanagement en prestatiebeloning, opleidingsplanning, talent management, bonussen of winstdelingsregelingen, ziekteverzuimbeheersing

Coaching van medewerkers

Als een medewerkers niet naar behoren presteert kan 1-op-1 coaching een snelle en krachtige mogelijkheid zijn om dit te verbeteren. We gebruiken de methodiek van het Oplossingsgericht Coachen. Deze aanpak heeft bewezen significante resultaten op te kunnen leveren in slechts 3 tot 5 sessies van circa één uur. Voorbeelden van coachingsonderwerpen zijn time management, assertiviteit, voorkomen van burn-out, geven en ontvangen van kritiek, mensgericht leidinggeven, omgaan met veranderingen, vergroten van betrokkenheid van medewerkers, enz.

Opzetten en onderhouden van de personeelsadministratie

We bieden hiervoor een modern software systeem waarbij alle data in de “cloud” wordt opgeslagen. Goed beveiligd en wereldwijd beschikbaar. Inclusief een maandelijks HR Management Rapport (met mondelinge toelichting) en een kennis database.

Opzetten van een Personeelshandboek

Met onderwerpen zoals bezoek dokter, tandarts, therapeut, enz., gebruik van drugs en alcoholhoudende dranken in het bedrijf/ in werktijd, omgaan met privé-activiteiten in werktijd, gebruik van telefoons en computers/ICT-faciliteiten van het bedrijf, omgaan met social media, coachingsmogelijkheden, seksuele intimidatie, contacten met de media, omgaan met schadeclaims van klanten en derden.

Ondernemingsraad advies

In ons participatie-samenleving is de betrokkenheid van medewerkers bij het ‘bedrijfsproces’ van bedrijven en instellingen van essentieel belang.
Immers, het zijn de medewerkers die een grote bijdrage leveren bij de realisatie van de (strategische) doelen van de organisatie. Hun kennis van de praktijk en het feit dat zij het dichts bij ‘ de klant’ staan is voor het management van onschatbare waarde.

Ondernemingsraden (OR) en raden van personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn de werknemersvertegenwoordiging.
De OR en de PVT fungeren als belangrijke scharnierpunten. Indien zij goed worden gevoed door het management en door de andere medewerkers kunnen zij het draagvlak voor beleid helpen vergroten en essentiële informatie t.b.v. het bedrijfsproces doorspelen.

Binnen van Eekhout en Stüger werken er ervaren specialisten die zowel directies, management en OR & PVT kunnen faciliteren op het gebied van medezeggenschapsvraagstukken. Met hun expertise dragen zij bij aan de groei en ontwikkeling van OR-en en PVT’s en aan een constructieve en functionele samenwerking tussen partijen.

Van Eekhout & Stüger is onderdeel van een uitgebreid netwerk van specialisten (pensioendeskundigen, HR-professionals, accountants, advocaten en ARBO-professionals). Dankzij dit netwerk kunnen zowel de directies als OR-en en PVT’s optimaal worden bediend. Indien gewenst kunnen zij, naast trainingen en adviezen ook begeleiding/coaching bieden en als mediator optreden.

Mail of bel ons voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.