Legal Services

Dit is de tak van juridische dienstverlening binnen de Van Eekhout Groep.

Wij richten ons op het MKB, met name in de verhouding werkgever-werknemer (Human Resources).

Het juridische vakgebied is steeds aan verandering onderhevig. Dat houden wij voor u bij op de hieronder genoemde rechtsgebieden. U als ondernemer werkt hard en zet zich voor de volle 100% in voor uw onderneming. Hierdoor is er soms tijd tekort om alle veranderingen in de wet- en regelgeving bij te houden. Juist nu de overheid zicht steeds meer terugtrekt, waardoor de verantwoordelijkheid bij u als werkgever komt te liggen.

Met onze kennis van wet- en regelgeving kunnen wij veel tijd en geld voor u besparen.
De rechtsgebieden waarover wij u kunnen adviseren zijn:

Arbeidsrecht

Van Eekhout & Daniëls Legal Services geeft juridisch advies op het gebied van arbeidsrechtelijke aangelegenheden en conflicten, zoals bij:

 • arbeidscontracten;
 • dossier opbouw/advies bij ontslag (o.a. transitievergoeding);
 • check CAO-voorwaarden;
 • check personeelsregelingen (conform verzekeringsvoorwaarden/CAO);
 • vragen over vakantiedagen/verlofregelingen;
 • ongewenst gedrag (disfunctioneren, seksuele intimidatie, discriminatie).

Ziekteverzuim en re-integratie

Wij geven juridisch advies op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie en helpen werkgevers om de schadelast en risico’s van hun verzuim te reduceren met de volgende diensten:

 • controle en bezwaar aantekenen tegen de beschikking premiedifferentiatie werkhervattingskas (WHK);
 • besparingsonderzoek premiekortingen/no-riskpolis/regres;
 • bezwaar en beroep na een beslissing van het UWV;
 • opzetten verzuimmanagement inclusief ziekteverzuimreglement;
 • juridisch advies over risicobeperking rondom arbeidsongeschiktheid,
  hieronder valt bijvoorbeeld advies over:

  • het toepassen van sancties bij een arbeidsongeschikte werknemer;
  • voorkoming van/verkorten van een loonsanctie;
  • het aanpassen van arbeidscontracten na twee jaar ziekte;
  • arbeidsconflicten;
  • advies over eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA;
  • due diligence sociale zekerheid.