Legal Services

 

Juridische dienstverlening

Dit is de tak van juridische dienstverlening binnen de Van Eekhout Groep. Wij richten ons op het MKB, met name in de verhouding werkgever-werknemer (Human Resources).

Het juridisch vakgebied is steeds aan verandering onderhevig. Dat houden wij voor u bij op de hieronder genoemde rechtsgebieden. U als ondernemer werkt hard en zet zich voor de volle 100% in voor uw onderneming. Hierdoor is er soms tijd tekort om alle veranderingen in de wet- en regelgeving bij te houden. Juist nu de overheid zicht steeds meer terugtrekt, waardoor de verantwoordelijkheid bij u als werkgever komt te liggen. Met onze kennis van wet- en regelgeving kunnen wij veel tijd en geld voor u besparen. De rechtsgebieden waarover wij u kunnen adviseren zijn:

Arbeidsrecht

Van Eekhout & Daniëls Legal Services geeft juridisch advies op het gebied van arbeidsrechtelijke aangelegenheden en conflicten, zoals bij:

 • arbeidscontracten;
 • dossier opbouw/advies bij ontslag (o.a. transitievergoeding);
 • check CAO-voorwaarden;
 • check personeelsregelingen (conform verzekeringsvoorwaarden/CAO);
 • vragen over vakantiedagen/verlofregelingen;
 • ongewenst gedrag (disfunctioneren, seksuele intimidatie, discriminatie).

Sociaal zekerheidsrecht

Het UWV-loket

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Wij kunnen u begeleiden bij bezwaar-en beroepsprocedures vanaf het begin tot het eind. Ons ervaren team bestaat uit een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een jurist. Het UWV-loket bestaat uit de volgende dienstverlening:

Ondersteuning van werkgevers in bezwaar- en beroepsprocedures UWV

De kosten van uw ziekteverzuim kunnen worden beperkt door de beslissingen van het UWV over Ziektewet- of WGA-uitkeringen goed te controleren en waar nodig door ons bezwaar te laten aantekenen. Ook kunnen bij een gewijzigde gezondheidssituatie herbeoordelingen worden aangevraagd bij het UWV waardoor uitkeringen bekort of verlaagd kunnen worden.

Voorkomen van een loonsanctie

Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt blijft en beoordeeld wordt voor de WIA, dan zal UWV eerst beoordelen of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Als dit als onvoldoende wordt beoordeeld, kan een sanctie van maximaal een jaar extra loondoorbetaling worden gegeven. Wij kunnen voor u aan het eind van het traject controleren of het dossier Poortwachterproof is maar ook tijdens het re-integratietraject adviseren over de te nemen stappen.

Bezwaar tegen loonsanctie

Een loonsanctie wordt altijd opgelegd voor een jaar en kan alleen worden bekort door extra re-integratie-inspanningen. Het kan voor werkgever lonend zijn om door middel van een bezwaarprocedure te proberen de sanctie herzien te krijgen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en de bezwaarprocedure voeren.

Juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid

Daarnaast kunt u bij ons terecht met arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot verzuim en verzekeringsrechtelijke vragen met betrekking tot ziekteverzuim- en WIA-dossiers.
Voor meer informatie of vragen neem vrijblijvend contact met ons op.

Ziekteverzuim en re-integratie

Wij geven juridisch advies op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie en helpen werkgevers om de schadelast en risico’s van hun verzuim te reduceren met de volgende diensten:

 • controle en bezwaar aantekenen tegen de beschikking premiedifferentiatie werkhervattingskas (WHK);
 • besparingsonderzoek premiekortingen/no-riskpolis/regres;
 • bezwaar en beroep na een beslissing van het UWV;
 • opzetten verzuimmanagement inclusief ziekteverzuimreglement;
 • juridisch advies over risicobeperking rondom arbeidsongeschiktheid,
  hieronder valt bijvoorbeeld advies over:

  • het toepassen van sancties bij een arbeidsongeschikte werknemer;
  • voorkoming van/verkorten van een loonsanctie;
  • het aanpassen van arbeidscontracten na twee jaar ziekte;
  • arbeidsconflicten;
  • advies over eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA;
  • due diligence sociale zekerheid.