Ad Vis

Associated Partner (Drs., FFP, CFP)

Als gecertificeerd financieel planner en bedrijfseconoom adviseer ik met veel enthousiasme ondernemers, werknemers en overige particuliere relaties in hun financiële huishouding. Het advies betreft de huidige en toekomstige financiële positie en de scenario’s bij overlijden, langdurig ziekte en indien van toepassing werkloosheid. Ik maak hier mede gebruik van mijn jarenlange ervaring in het geven van financieel advies aan ondernemers en werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden door letsel of ziekte. Tevens adviseer ik werkgevers over de inrichting van arrangementen om hun gewaardeerde werknemers te voorzien van nuttig financieel inzicht en aanbevelingen in hun financiële planning. Hierdoor ontstaat er financiële rust bij werknemers en zal de productiviteit stijgen en mogelijk verzuim dalen. Ik hecht waarde aan een langdurige relatie met mijn klanten. Een relatie waar ik altijd klaar sta om hulp te bieden als dat nodig is. Door continu veranderende wetgeving zorg ik door permanente educatie dat ik mijn klanten up-to-date en actief kan adviseren. Ik vind het belangrijk dat mijn klanten zich kunnen focussen op hun eigen business en dat zij rust vinden door een evenwichtige balans tussen privé en business. In een gedreven team bij Van Eekhout met verschillende aandachtsgebieden kunnen wij onze relaties op belangrijke gebieden goed adviseren.