Mike Vloemans

RVI, Partner

Aangezien wet- en regelgeving op diverse vlakken zeer regelmatig wordt aangepast, wijzigen de risico’s voor bedrijven en ondernemers ook continu. Om deze risico’s samen met mijn relaties in kaart te brengen en vervolgens, rekening houdend met de wensen van deze relaties, een passende oplossing hiervoor te vinden blijft iedere keer weer een aantrekkelijke uitdaging.

m.vloemans@van-eekhout.nl