In onze participatie-samenleving is de betrokkenheid van medewerkers bij het ‘bedrijfsproces’ van bedrijven en instellingen van essentieel belang.
Immers, het zijn de medewerkers die een grote bijdrage leveren bij de realisatie van de (strategische) doelen van de organisatie. Hun kennis van de praktijk en het feit dat zij het dichts bij ‘de klant’ staan is voor het management van onschatbare waarde.

Ondernemingsraden (OR) en raden van personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn de werknemersvertegenwoordiging.
De OR en de PVT fungeren als belangrijke scharnierpunten. Indien zij goed worden gevoed door het management en door de andere medewerkers kunnen zij het draagvlak voor beleid helpen vergroten en essentiële informatie t.b.v. het bedrijfsproces doorspelen.

Binnen van Eekhout & Stüger werken er ervaren specialisten die zowel directies, management en OR & PVT kunnen faciliteren op het gebied van medezeggenschapsvraagstukken. Met hun expertise dragen zij bij aan de groei en ontwikkeling van OR-en en PVT’s en aan een constructievere en functionelere samenwerking tussen partijen.

Van Eekhout & Stüger is onderdeel van een uitgebreid netwerk van specialisten (pensioendeskundigen, HR-professionals, accountants, advocaten en ARBO-professionals). Dankzij dit netwerk kunnen zowel de directies als OR-en en PVT’s optimaal worden bediend. Indien gewenst kunnen zij, naast trainingen en adviezen ook begeleiding/coaching bieden en als mediator optreden.

Mail of bel ons voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.