Pensioen

Pensioenmanagement van deze tijd voor werkgevers
Wij adviseren bedrijven en ondernemingen op het gebied van collectieve en individuele pensioenregelingen, onderzoeken nieuwe mogelijkheden en anticiperen op nieuwe wetgevingen. Het team vergelijkt bestaande pensioenregelingen en ontwerpt nieuwe regelingen met behulp van geavanceerde adviestools. Kosten per werknemer, risico’s en opbrengsten worden inzichtelijk.

Actuarieel advies
Van Eekhout & Koch beschikt over een eigen actuarieel specialist. Een extra dimensie in de dienstverlening dat zorgt voor een actuarieel inzicht en evenwicht in uitgaven, beleggingen en voorzieningen binnen bestaande en nieuw te ontwikkelen pensioenregelingen voor onze relaties.

Adviseurs
Als eindverantwoordelijke of als accountant/adviseur heeft u te maken met de complexe materie van pensioenen en de constant wijzigende omstandigheden.
Wetgeving, economische ontwikkelingen en de bedrijfsmatige situatie van u of uw klanten zijn factoren die het pensioenbeleid beïnvloeden.
Inzicht in consequenties op gebied van kosten en te bereiken pensioen zijn essentieel voor zorgvuldige keuzes bij de invulling van de pensioenregeling en het verzekeringscontract.
Een efficiënte werkwijze en een goede en tijdige communicatie hierover is essentieel.

Ondernemersraden
Als ondernemingsraad heeft u de verantwoordelijkheid om namens de medewerkers mee te beslissen over de pensioenregeling van het bedrijf.
Deze verantwoordelijkheid is prettig, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. U kunt hierbij denken aan de gevolgen van wetswijziging op de regelingen, wijzigingen van de regeling zelf ect. wij kunnen u hierbij actief ondersteunen.

Opleidingen
Speciaal voor ondernemersraden kunnen wij (indien gewenst) inhouse pensioenopleidingen verzorgen. Het volgen van deze opleiding stelt u in staat om een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn van o.a. de directie. De opleiding wordt op maat gemaakt en is afhankelijk van uw kennisniveau.