• nl
 • en

Pensioen

Pensioenmanagement van deze tijd voor werkgevers

Wij adviseren bedrijven en ondernemingen op het gebied van collectieve en individuele pensioenregelingen, onderzoeken nieuwe mogelijkheden en anticiperen op nieuwe wetgevingen. Het team vergelijkt bestaande pensioenregelingen en ontwerpt nieuwe regelingen met behulp van geavanceerde adviestools. Kosten per werknemer, risico’s en opbrengsten worden inzichtelijk.

Actuarieel advies

Van Eekhout & Koch beschikt over een eigen actuarieel specialist. Een extra dimensie in de dienstverlening dat zorgt voor een actuarieel inzicht en evenwicht in uitgaven, beleggingen en voorzieningen binnen bestaande en nieuw te ontwikkelen pensioenregelingen voor onze relaties.

Adviseurs

Als eindverantwoordelijke of als accountant/adviseur heeft u te maken met de complexe materie van pensioenen en de constant wijzigende omstandigheden. Wetgeving, economische ontwikkelingen en de bedrijfsmatige situatie van u of uw klanten zijn factoren die het pensioenbeleid beïnvloeden. Inzicht in consequenties op gebied van kosten en te bereiken pensioen zijn essentieel voor zorgvuldige keuzes bij de invulling van de pensioenregeling en het verzekeringscontract. Een efficiënte werkwijze en een goede en tijdige communicatie hierover is essentieel.

Ondernemingsraden

Als ondernemingsraad heeft u de verantwoordelijkheid om namens de medewerkers mee te beslissen over de pensioenregeling van het bedrijf. Deze verantwoordelijkheid is prettig, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. U kunt hierbij denken aan de gevolgen van wetswijziging op de regelingen, wijzigingen van de regeling zelf etcetera. Wij kunnen u hierbij actief ondersteunen.

Opleidingen

Speciaal voor ondernemersraden kunnen wij (indien gewenst) inhouse-pensioenopleidingen verzorgen. Het volgen van deze opleiding stelt u in staat om een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn van o.a. de directie. De opleiding wordt op maat gemaakt en is afhankelijk van het startniveau.

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie is een hot item. Per 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Werknemers en gepensioneerden moeten eenvoudig inzicht krijgen in hun pensioensituatie. Hoe communiceert u in duidelijke taal over pensioen naar uw personeel? Wij helpen u daarbij met heldere presentaties en persoonlijke pensioengesprekken, zonder vaktaal en in gewoon Nederlands.

Algemeen Pensioenfonds

APF is de afkorting van Algemeen Pensioenfonds. Op 22 december 2015 stemde de Eerste Kamer voor het voorstel waarmee Nederland met ingang van 1 januari 2016 een nieuwe uitvoeringsmogelijkheid krijgt: Het Algemeen Pensioenfonds.

Waarom een nieuw soort pensioenuitvoerder?

De huidige pensioenuitvoerders, denk aan ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen, moeten toekomstbestendig blijven. Zij, en zeker de kleinere, hebben last van:

 • stijgende uitvoeringskosten,
 • druk op benodigde rendementen,
 • hogere eisen aan de fondsbestuurders,
 • langere levensverwachtingen, langer dan oorspronkelijk verwachte uitkeringsverplichtingen en
 • een kleiner wordende populatie die pensioen opbouwt, minder premie-inkomsten.
Waarom niet uitwijken naar een verzekeraar?

De prijs die een verzekeraar vraagt voor de tegenprestatie ligt hoger vanwege de hogere buffers en een eventuele indexatie.

Waarom niet uitwijken naar een bedrijfstakpensioenfonds?

Bij aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds staat het verkrijgen van grotere zekerheid tegen het verlies van zeggenschap en identiteit.

Wat is een APF?

Om de bovenstaande punten van kritiek op te lossen is het APF mogelijk gemaakt. In tegenstelling tot het bedrijfstakpensioenfonds, mag het APF verschillende pensioenregelingen van verschillende ondernemingen uitvoeren. De bestaande afbakening van pensioenfondsen wordt los gelaten en “ring fencing” is mogelijk.

Op deze wijze kan men:

 • door schaalvergroting de stijgende uitvoeringskosten de baas blijven,
 • door professionalisering beter voldoen aan de hogere eisen voor de bestuurders en
 • de eigen identiteit beter trachten te behouden.

Naast een verplicht weerstandsvermogen, afhankelijk van de hoogte van het belegd vermogen tussen minimaal € 500.000,– en € 20.000.000,- is er keuze voor het bestuursmodel:

 • paritair
 • onafhankelijk
 • one tier board:
  • omgekeerd gemengd
  • paritair gemengd
  • onafhankelijk gemengd

De keuze van het bestuursmodel kan de slagkracht van het APF beïnvloeden. Bij een keuze voor behoud van identiteit kan de slagkracht van het APF worden verminderd, terwijl er in alle gevallen een verantwoordings- en/of belanghebbendenorgaan is waaraan verantwoording moet worden afgelegd en welke inspraak heeft.

Collectiviteitskring

Daar waar een bedrijfstakpensioenfonds één doelgroep heeft, mag een APF meerdere doelgroepen vertegenwoordigen en daarvoor afgescheiden vermogen aanhouden (ring fencing). Het bepalen van de collectiviteitskring kan per APF verschillen. Iedere collectiviteitskring behoort een eigen belanghebbendenorgaan te hebben. Denkbaar is een oplossing met voor iedere werkgever een eigen collectiviteitskring. Een goed advies is nodig om de kwaliteiten van een APF en haar collectiviteitskringen te kunnen vergelijken of er een zelf toe te laten voegen.

Afweging tussen verzekeraar en APF

Voor de uitvoering van een eigen pensioenregeling is voor de werkgever van belang:

 • hoe onafhankelijk is het bestuurmodel;
 • welke invloed de werkgever heeft of wil hebben op de collectiviteitkring;
 • hoeveel duurder is de zekerheid van de pensioenverzekeraar.

Cursus Inzicht in Pensioenen

Voor ondernemers, HR-adviseurs, leden van de Ondernemingsraad of financiële adviseurs is het pensioen vaak complexe materie. De bedrijfsmatige situatie, de economische ontwikkelingen en niet in de laatste plaats de wetgeving beïnvloeden het pensioenbeleid. De Van Eekhout Groep biedt met de cursus Inzicht in Pensioenen actuele, praktische kennis om weloverwogen en gericht de juiste keuzes te kunnen maken.

Op uw of onze locatie wordt u binnen één dag de basiskennis van pensioenen bijgebracht. Stap voor stap wordt de ingewikkelde structuur van het pensioenstelsel inzichtelijk gemaakt. Punten die tijdens Inzicht in Pensioenen aan de orde komen zijn:

 1. Uitleg over de meest voorkomende pensioenbegrippen,
 2. Bespreken van de verschillende pensioensystemen,
 3. De kosten van een pensioen,
 4. Trends, ontwikkelingen en actualiteiten en
 5. Antwoord op veel voorkomende vragen.
Inzicht in Pensioenen: praktisch en actueel

Tijdens de cursus Inzicht in Pensioenen staan we niet alleen stil bij de basis van pensioenen, maar worden ook de laatste spelregels, ontwikkelingen en trends besproken. We nemen de tijd cases uit de praktijk te bespreken en bieden ruimte voor discussie.

De cursus Inzicht in Pensioenen is een initiatief van de Van Eekhout Groep uit Capelle aan den IJssel. De Van Eekhout Groep is een professionele gesprekspartner voor ondernemingen en bedrijfsadviseurs op het gebied van verzekeringen en financiële adviezen. De cursus wordt verzorgd door Van Eekhout & Koch, onderdeel van de Van Eekhout Groep. Van Eekhout & Koch adviseert bedrijven op het gebied van collectieve en individuele pensioenregelingen. Daarbij onderzoekt zij nieuwe mogelijkheden en anticipeert op nieuwe wetgeving met de inzet en ontwikkeling van geavanceerde adviestools.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van een hogere levensverwachting voor het pensioen?
 • Wat zijn de gevolgen van de verschuiving van de AOW leeftijd?
 • Wat is een PPI en welke voor- en nadelen heeft dit?
 • Hoe zeker is het pensioen nog?
 • Wat is het pensioenregister en wat houdt een toekomstbestendige pensioenregeling in?
 • Kunnen de kosten bij een waardeoverdracht omlaag?
In-company pensioencursussen

Van Eekhout Groep verzorgt ook in-company pensioencursussen. In onderling overleg wordt een cursusprogramma op maat samengesteld en kan de cursus zowel op uw bedrijf of elders op locatie worden gegeven.

Resultaatgericht

Wilt u als ondernemer, HR-adviseur, lid van de Ondernemingsraad of als financieel adviseur uw kennis over pensioenen snel en gericht bijspijkeren? Volg dan de eendaagse cursus Inzicht in Pensioenen. Na afloop weet u hoe het Nederlands pensioenstelsel werkt, met welke ontwikkelingen u rekening moet houden en hoe u de kosten en baten van het pensioen in de juiste balans houdt.

Meer weten?

Informatie over de cursus Inzicht in Pensioenen verstrekken wij u graag in een persoonlijk gesprek.
Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor de programma invulling, werkvorm, kosten en natuurlijk de locatie.