Risk management

Verzekerd van stabiele bedrijfsvoering op lange termijn

Van Eekhout &Vloemans analyseert bedreigingen en risico’s die op organisaties af kunnen komen en adviseren over eventueel te nemen maatregelen.

Met gespecialiseerde scans en het doorlichten van de verzekeringsportefeuille worden bestaande en toekomstige bedreigingen voor de betreffende organisatie in kaart gebracht. De analyse van de bedrijfsrisico’s en het doorlichten van de verzekeringsportefeuille geven een helder inzicht in risicokosten voor de onderneming. Van Eekhout & Vloemans streeft naar een professionele en stabiele bedrijfsvoering voor haar relaties op lange termijn met een passend en betaalbaar risicomanagement.

Stappenplan
  • Analyse van bedreigingen en risico’s
  • Doorlichten verzekeringsportefeuille
  • Advisering maatregelen
  • Inzicht in risicokosten
  • Professionele en stabiele bedrijfsvoering op lange termijn
  • Optioneel: beheer van verzekeringsportefeuille