Samenwerking met de OR/ PVT

Een lastige opgave of een uitdagend perspectief?

De kwaliteit van de samenwerking met uw medezeggenschapsorgaan (Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging) is medebepalend voor de successen voor uw organisatie.

Wederzijdse verwachtingen, openheid en vertrouwen spelen daarin een belangrijke rol .

De doelen van uw organisatie komen sneller dichtbij dankzij:

 • een hoge mate van betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordiging bij veranderingsprocessen, organisatieontwikkeling en businesschange (co-ownership);
 • transparantie over wat dat goed is voor de organisatie én de medewerkers;
 • een OR/PVT die actief bijdraagt aan vergroting van het draagvlak;
 • het vermogen om (dreigende) conflicten openlijk te benoemen en op te lossen.

Wij hebben senior-specialisten met een brede ervaring op deze gebieden in dienst. Dankzij hun expertise en een breed netwerk, kunnen zij de bestuurders en ondernemingsraden van nationale en internationale organisaties actief adviseren/begeleiden.

Hierdoor ontstaat er een ontspannen overlegklimaat en worden de doelen vlot gerealiseerd.

Wij in staat de wettelijk verplichte advies-en instemmingsaanvragen op effectieve wijze met u op te stellen, te beoordelen en in het onderhandelingstraject met uw OR/PVT te bewaken.

Ook beoordelen wij uw (juridische) positie en bemiddelen wij bij (dreigende) conflicten.

Mede door ons sterk vermogen om constructief te onderhandelen met uw OR/PVT, worden er snel resultaten geboekt en verloopt uw bedrijfsproces soepel.

De gebieden waarvoor u de expertise door van Eekhout & Stüger kunt gebruiken zijn:

 • veranderingsprocessen; businesschange;
 • herstructureringen / reorganisaties;
 • fusies, overnames joint-ventures;
 • integraties van organisaties en bedrijfsonderdelen;
 • harmonisatie van Arbeidsvoorwaarden (CAO / Personeelshandboek / bedrijfsreglement);
 • pensioenvraagstukken;
 • HR-beleid; aanname, beloning, beoordeling, ontslag, sociaal plannen en outplacement;
 • training /Opleiding en coaching/begeleiding;
 • communicatiestrategie met uw OR/PVT en overige medewerkers voor het draagvlak;
 • duurzame inzetbaarheid.