Masterclass Hoe maak ik bezwaar tegen een WGA 80-100% beschikking? – 16 april 2020

Masterclass Hoe maak ik bezwaar tegen een WGA 80-100% beschikking?

Dat een arbeidsongeschikte werknemer de werkgever veel geld kan kosten, is inmiddels wel bekend. De werkgever moet de eerste twee jaar zeventig procent van het loon doorbetalen, doorgaans op grond van CAO of op grond van een arbeidsovereenkomst zelfs tot 100% in het eerste jaar. Daarna betaalt de werkgever die eigenrisicodrager is de WGA-uitkering van de (ex-)werknemer tien jaar lang zelf. Doorgaans heeft de werkgever echter het risico van betaling van de WGA-uitkering verzekerd, zodat dit risico bij de verzekeraar ligt.

Als de werkgever geen eigenrisicodrager is, betekent de toekenning van de WGA-uitkering aan een (ex-)werknemer dat de eerste tien jaar van deze uitkering aan de werkgever worden doorbelast door middel van een verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie. En anders dan bij het eigenrisico dragen zijn de gevolgen van deze premieverhoging niet verzekerd.

De werknemer krijgt een WGA-uitkering als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, of als hij volledig arbeidsongeschikt is, maar niet duurzaam (meer dan geringe kans op herstel). Als de werknemer volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is, krijgt hij een IVA-uitkering, die de werkgever echter niet zelf hoeft te betalen.

De wijze waarop de betaling van de WGA-uitkering doorwerkt in de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie, is voor veel werkgevers niet erg inzichtelijk. Dat is wellicht de reden dat veel werkgevers zich neerleggen bij de gevolgen van een WGA 80-100% beschikking. Toch hoeft dat niet.

Tijdens deze masterclass leert u hoe u bezwaar kunt maken tegen een onterechte WGA 80-100% beschikking.

De volgende leerdoelen komen aan bod:
* De werkwijze van het UWV;
* Het bepalen wat de financiële gevolgen van een WGA 80-100% beschikking zijn;
* De verschillen tussen WGA 80-100% en IVA;
* Het begrip duurzaamheid;
* Succesvol bezwaar aantekenen;
* De mogelijkheden van een herbeoordeling.

De masterclass duurt 5 uur en bestaat uit een ochtendsessie en een middagsessie. Na de kennisoverdracht gaan we aan de slag met ingebrachte vragen en casuïstiek. De training biedt ruimte voor maximaal 15 deelnemers en wordt verzorgd door Jeanette Daniëls. Jeanette heeft ruime ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV en staat zowel verzekeraars als werkgevers hierin bij.

Kosten: € 595,-. Locatie omgeving Rotterdam

Doelgroep: HRM, verzuimcoördinator, casemanagers (financiële dienstverlening?)

PE-punten Nirpa: 75

Datum: 16 april 2020
09.15 – 09.30       Inloop
09.30 – 10.15       Kennisoverdracht toerekening WGA-uitkeringen/systematiek Werkhervattingskas
10.15 – 10.30       Pauze

10.30 – 11.15       Kennisoverdracht: WIA-systematiek
11.15 – 11.30       Pauze

11.30 – 12.15       Kennisoverdracht bezwaarprocedure
12.15 – 13.00       Lunchpauze

13.00 – 14.00       Praktijkopdrachten/behandeling ingebrachte casuïstiek
14.00 – 14.15       Pauze

14.15 – 15.15       Praktijkopdrachten/behandeling ingebrachte casuïstiek
15.15 – 16.00       Ruimte voor verdieping en het stellen van vragen