• nl

Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei 2019

Voorlichtingsbijeenkomst Grip op uw ziekteverzuim en beperking van de kosten

Het ziekteverzuim in uw bedrijf is een forse kostenpost. Duidelijk is in elk geval dat u het salaris van de zieke mede-werker moet doorbetalen terwijl deze niet productief is. Bij langdurige ziekte heeft u een re-integratieverplichting waar u vaak externe hulp bij inschakelt. Er zijn de zichtbare kosten van ingehuurde krachten, overwerk door collega’s en misschien zelfs gemiste omzet. Minder direct zichtbaar zijn de premies die u moet betalen voor de Werkhervattingskas (WHK) of aan uw verzekeraar als u eigenrisicodrager bent. Vrijwel onzichtbaar zijn de kosten van burn-out en groeiende ontevredenheid bij de collega’s die het werk van de zieke werknemer erbij krijgen. Kortom: verlaging van uw ziekteverzuim brengt altijd een flinke kostenbesparing mee. In deze voorlichtingsbijeen-komst krijgt u vanuit verschillende invalshoeken waardevolle tips over de verlaging van uw ziekteverzuim. De onderwerpen:

  • Hoe richt ik mijn ziekmeldprocedure goed in zodat de ‘ziekmelddrempel’ niet te laag is.
  • Hoe zorg ik dat mijn leidinggevenden goed met ziekmeldingen en met zieke werknemers omgaan.
  • Hoeveel aandacht moet ik besteden aan zieke tijdelijke werknemers.
  • Hoe voorkom ik een ‘loonsanctie’ (1 jaar extra salaris moeten doorbetalen).
  • Inzicht in de financiële gevolgen van ziekteverzuim en de premieberekening van de beschikking Werkhervattingskas.
  • Het belang van een goede administratie van personen met structurele functionele beperkingen/arbeidsgehandicaptenstatus en een goede ziek-uit-dienst administratie.

 

Sprekers zijn Mr. Jeanette Daniëls (jurist) en Jos van Calsteren MBA (HRM-expert), beiden partner bij Van Eekhout Groep. Zij nodigen u van harte uit voor deze voorlichtingsbijeenkomst.

Deelname is kosteloos. Wij vernemen graag uiterlijk op 29 maart a.s. of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Afmelden uiterlijk 2 dagen voor aanvang. Bij latere afmelding of niet komen opdagen zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 75,00 in rekening te brengen dat wij doorstorten aan Lymph en Co.

Donderdag 23 mei april 2019

Tijdstip: 15.00-17.30 uur
Inloop: vanaf 14.45 uur
Locatie: afhankelijk van het aantal deelnemers.
Maar waarschijnlijk: Van Eekhout Groep, Nijverheidsstraat 40, Capelle aan de IJssel.

Aanmelden

Van Eekhout Groep
Zie het inschrijfformulier op deze pagina.