21 november 2017

Masterclass: Vermijden van Onverwachte Werkgeverslasten

Recente nieuwe wetgeving zoals de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de Wet Pensioencommunicatie en de herziene Ziektewet hebben ervoor gezorgd dat werkgevers nog nauwkeuriger moeten opereren als het om personeel gaat. Enkele voorbeelden: een arbeidsovereenkomst voor zes maanden met een proeftijd erin? De proeftijd is niet rechtsgeldig. Ontslaat u de medewerker in de proeftijd dan kunt u waarschijnlijk zes maanden salaris betalen. Precies twee jaar een medewerker op...

Lees verderAanmelden

9 november 2017

Masterclass: HR-Cyclus, verzekeringsactualiteiten, Duurzame Inzetbaarheid

Masterclass: HR-Cyclus, verzekeringsactualiteiten, Duurzame Inzetbaarheid De bekende cyclus van personeelsgesprekken (functionerings- en beoordelingsgesprekken) lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Toch kunt u ook niet zonder. Maar hoe kan het dan wél? Arbeid wordt steeds flexibeler. Niet alleen de arbeidsovereenkomst, ook de werkuren. Wat betekent parttime werken en het nemen van een “sabbatical” voor het pensioen en de WIA-dekking van de werknemer? ‘Duurzame Inzetbaarheid’ is absoluut geen modekreet....

Lees verderAanmelden

27 oktober 2017

Voorlichtingsbijeenkomst: Actuele ontwikkelingen op het gebied van verzuim en pensioen

Tijdens deze bijeenkomst zal dieper worden ingegaan op de actualiteiten op het gebied van verzuim en pensioen waarna u weer helemaal op de hoogte bent van alle recente en komende wetswijzigingen. De onderwerpen die besproken zullen worden zijn: Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017; Wegwijs in sancties en subsidies; Compensatieregeling transitievergoeding; Verbetering poortwachtertraject; Regeerakkoord 2017: wijziging in de regelingen van loondoorbetaling bij ziekte en WIA; Wet...

Lees verderAanmelden

26 oktober 2017

Voorlichtingsbijeenkomst: Actuele ontwikkelingen op het gebied van verzuim en pensioen

Voorlichtingsbijeenkomst en start van de Van Eekhout Groep in Amsterdam! Tijdens deze bijeenkomst zal dieper worden ingegaan op de actualiteiten op het gebied van verzuim en pensioen waarna u weer helemaal op de hoogte bent van alle recente en komende wetswijzigingen. De onderwerpen die besproken worden zijn: Plannen met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte; Veranderingen in de Arbowet per 1 juli 2017; Compensatieregeling transitievergoeding; Verbetering poortwachtertraject; Wet tegemoetkoming...

Lees verderAanmelden

23 juni 2017

VOLGEBOEKT Workshop: Bedrijfstakpensioenfonds

Verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds: voorkom dubbele premielasten! Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming. Bestaat er voor uw onderneming een bedrijfstakpensioenfonds (hierna: bpf), dan bent u verplicht hieraan deel te nemen en de pensioenen van uw werknemers hierbij onder te brengen. Helaas komt het in de praktijk regelmatig voor dat werkgevers zich hier niet...

Lees verderAanmelden

6 april 2017

GESLOTEN Actuele ontwikkelingen op het gebied van verzuim en pensioen

Voorlichtingsbijeenkomst op 6 april 2017 ‘Actuele ontwikkelingen op het gebied van verzuim en pensioen’ Tijdens deze bijeenkomst zal dieper worden ingegaan op de actualiteiten op het gebied van verzuim en pensioen waarna u weer helemaal op de hoogte bent van alle recente en komende wetswijzigingen. De onderwerpen die besproken zullen worden zijn: Plannen met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte; Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017;...

Lees verderAanmelden