UWV loket

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Wij kunnen u begeleiden bij bezwaar-en beroepsprocedures vanaf het begin tot het eind. Ons ervaren team bestaat uit een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een jurist. Het UWV-loket bestaat uit de volgende dienstverlening:

Ondersteuning van werkgevers in bezwaar- en beroepsprocedures UWV
De kosten van uw ziekteverzuim kunnen worden beperkt door de beslissingen van het UWV over Ziektewet- of WGA-uitkeringen goed te controleren en waar nodig door ons bezwaar te laten aantekenen. Ook kunnen bij een gewijzigde gezondheidssituatie herbeoordelingen worden aangevraagd bij het UWV waardoor uitkeringen bekort of verlaagd kunnen worden.

Voorkomen van een Loonsanctie
Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt blijft en beoordeeld wordt voor de WIA, dan zal UWV eerst beoordelen of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Als dit als onvoldoende wordt beoordeeld, kan een sanctie van maximaal een jaar extra loondoorbetaling worden gegeven. Wij kunnen voor u aan het eind van het traject controleren of het dossier Poortwachterproof is maar ook tijdens het re-integratietraject adviseren over de te nemen stappen.

Bezwaar tegen loonsanctie
Een loonsanctie wordt altijd opgelegd voor een jaar en kan alleen worden bekort door extra re-integratie-inspanningen. Het kan voor werkgever lonend zijn om door middel van een bezwaarprocedure te proberen de sanctie herzien te krijgen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en de bezwaarprocedure voeren.

Juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid
Daarnaast kunt u bij ons terecht met arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot verzuim en verzekeringsrechtelijke vragen met betrekking tot ziekteverzuim- en WIA-dossiers.
Voor meer informatie of vragen neem vrijblijvend contact met ons op.